นก บุษราภรณ์ ศรีสาผา

    086 307 2164

   02 513 7495 EXT 105

   budsaraporn

 budsaraporn@twoplussoft.com

   https://www.facebook.com/nok.twoplussoft

 

ADAPT Edge  Suite : Integrated Structural Analysis for Concrete Buildings


Product Overview

ADAPT-Edge allows for the analysis of gravity and lateral loads on an entire concrete building structure from roof to foundation, including automated load takedown. Edge can be used as a stand-alone product or together with ADAPT's specialized design software for floor and foundation systems – Floor Pro and MAT. In this way, Edge helps to simplify the analysis and design process by using only one model for floor, foundation, and building analysis and design. Unlike other general purpose programs, Edge is specifically designed for the rapid modeling of concrete structures and gives the option of adding prestressing or post-tensioning to any slab or beam member.

Edge lets users switch from full structure to single-level views of their project models with the click of a button, without losing the analysis solution calculated at the bulding level (like wind and seismic), allowing for the efficient running of design cycles and member optimization, level by level. This unique building/single-level switching capability is the underlying innovation that will transform how structural engineers approach their concrete building projects - offering a truly integrated design process. Building analysis results are availabe in single-level mode as sets of internal reactions that can be re-combined with a new analysis cycle carried out in single-level mode.

Edge automatically accounts for the composite interaction of all vertical and horizontal elements including differential shortening and secondary effects of post-tensioning, if present. Edge offers a truly integrated approach to the modeling, analysis and design of concrete structures. We invite you to take the challenge and experience for yourself how Edge can speed up your concrete building design process.

Applications

 • Any single or multilevel concrete structure
 • Simple or very complex geometries
 • Quick stability analysis of mid-rise buildings
 • Load takedown for transfer elements or mat foundations
 • Calculation of differential settlement for tall buildings
 • Determine impact of post-tensioning or prestressing on all members of a building
 • Accurate combination of lateral loads in slab and mat design
 • Analyze effect of complex slab systems on lateral stability of buildings
 • Vibration analysis of concrete buildings


Top Reasons to Use Edge

 • Speed - very easy and fast modeling of concrete buildings
 • Post-Tensioning - models post-tensioning in building models
 • Ease of Use - no fuss, but accurate automated 3D finite element meshing and analysis
 • Integration - building stability analysis, detailed floor and foundation design in one integrated model
 • Accuracy - floor system's bending response accurately tied into overall building solution
 • BIM - industry leading integration with Revit Structure


   ADAPT Website
 
   ADAPT

 ADAPTsupport

 

 

 

 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us
 

SoftwareDigital ConstructionSolutionsProfessional ServicesSupport
 
           
  Oracle Primavera    IOT      Twoplus 7D BIM      รับสร้าง3D Reality Modeling      Technical Support 
       Oracle Primavera P6                             Maturix In-Situ      ออกแบบโครงสร้าง     รับถอดปริมาณวัสดุ      Requested Support 
       Oracle Primavera Unifier      Maturix Precast      วิศวกรรมโยธา และ VR      รับสร้างvisualeffectโครงการ 
       Oracle Aconex       วิศวกรรมธรณีเทคนิค      รับวิเคราะห์แผนงานก่อสร้างด้วย 4D About
  Bentley           การบริหารโครงการ        Oracle Primavera     Contact Us
       ContextCapture       การบริหารทรัพย์สิน FM       ARCHIBUS FM     About Us
       LumenRT       ซอฟท์แวร์สำนักงาน       Privacy Policy 
       OpenRoads
       โครงการร่วมมือสถานศึกษา
       OpenRails                    Working With Us 
       Synchro      
       iTwins               
       PLAXIS                      
  Autodesk                      
       Revit               
       AutoCAD         
       Navisworks Manage    
       Autodesk BIM 360          
  ADAPT       
       ADAPT Builder    
       ADAPT Floor Pro    
       ADAPT PT/RC    
  BIM/ Etc.    
       BIMTrack     
 
       VISICON    
       CubiCost    
       ViSoft Premium    
  Facilities Management                            
       ARCHIBUS