OpenRoads โปรแกรมโซลูชั่นการออกแบบวิศวกรรมโยธาสมบูรณ์แบบครบวงจร ช่วยให้วิศวกรโยธา วิศวกรขนส่ง วิศวกรชลประทาน ทำงานได้รวดเร็ว เนื่องจากเป็นโปรแกรมเดียวออกแบบพัฒนาให้ทำงานได้ในทุกขั้นตอน เริ่มจากการนำเอาไฟล์จาก GIS หรือ ข้อมูลการส่องกล้องสำรวจ หรือ การทำการใช้โดรนไร้คนขับ (Drone/ UAV) บินสำรวจ หรือ กล้องสแกน 3 มิติ มาทำการออกแบบโครงข่ายถนน ทั้งทางหลวงชนบท ถนนในเมือง ทางหลวง ทางด่วน หรือ Moterway เชื่อมระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัด หรือ ภาค  โปรแกรมออกแบบพัฒนาให้เข้ากับการทำงานในการออกแบบก่อสร้างถนนอย่างแท้จริง โดยแบ่งเป็น

  • OpenRoads Concept Station โปรแกรมสำหรับการออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โดยดึงข้อมูลแผนที่จาก Microsoft Bing หรือ ข้อมูลการสำรวจ มาทำการออกแบบแนวถนนทางเลือก หลายๆสายให้ทีมวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ หรือ ผู้เกี่ยวข้องทำการพิจารณาความเหมาะสม โดยวิศวกรสามารถกำหนดแนวเส้นถนนที่จะตัดใหม่ กำหนดระดับถนนตามความสูงของภูมิประเทศ กำหนดการยกระดับความสูงผิวถนน การยก Super Elevation ที่ปลอดภัยในทางโค้ง การกำหนดระยะ Vertex ถนนที่ปลอดภัย โดยโปรแกรมมี Template มาตราฐาน การออกแบบถนน Guard Rail หลักกิโล เสาไฟฟ้า ทางร่วม ทางแยก ทางเท้าข้างถนน และอื่นๆ ให้เลือกดึงเข้ามาได้ง่าย หรือ สร้างโมเดลเหล่านั้นเป็น Parametric ให้กำหนดขนาดได้เอง  

           

           การกำหนดความสูงของระดับถนนให้ทำการ Balance ดินตัดดินถม (Cut and Fill) ทำให้วิศวกรประหยัดเวลาในการคำนวณด้วยมือ หรือ ใช้โปรแกรมอื่นๆ โปรแกรมจะแสดงเป็นสีดินตัด (Cut) ดินถม (Fill) ให้เห็นเป็น 3 มิติให้ง่ายในการเข้าใจ โปรแกรมสามารถแสดงการประมาณการเบื้องต้นตามหลัก                           Parameter Estimating  ต้นทุนดินตัดดินถม ป้ายจราจร วัสดุที่ทำถนนผิวทาง เสาไฟฟ้า เสาหลักกิโล สะพาน ตอม่อ ท่อลอด (Boxculvert)และอื่นๆ อัตโนมัติ และ โปรแกรมสามารถสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวเสมือนการขับรถยนต์บนถนนที่กำลังออกแบบได้ก่อน เพื่อศึกษาความเหมาะสม ทั้งหมดนี้สามารถทำเสร็จภายใน 1-2 วันแทนการส่งคนไปทำการสำรวจภาคสนาม เป็นหลายๆเดือน   ทำให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกแนวถนนได้หลายๆสาย มาพิจารณาหาความเหมาะสมให้ผู้บริหารและคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบครอบ 

  • OpenRoads Designer โปรแกรมออกแบบถนนแบบละเอียด โดยสามารถใช้ไฟล์จากโปรแกรม OpenRoads Concept Designer หรือสร้างขึ้นมาใหม่ เหมือนกับโปรแกรม Civil อื่นๆได้ โปรแกรมนี้ออกแบบมาให้รองรับถนนมีความยาว หรือ มีขนาดไฟล์ไม่จำกัด (Unlimited Polygon) ซึ่งโปรแกรมอื่นรองรับได้เพียง 1.5 M polygon หากเกินนั้นจะสร้างเป็นไฟล์ย่อยๆ ทำให้ยากในการบริหารไฟล์ โปรแกรม OpenRoads Designer สามารถคำนวณปริมาณน้ำที่ผ่าน Box Culvert และบ่อพักน้ำเป็น network บริหารกระดาษ Cross Section และ Profile ถนน การกำหนดระดับถนนโค้ง  ทำให้รวดเร็วในการออกแบบ 

            โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมการวิเคราะห์หรือออกแบบการจราจรอื่นๆได้ เช่น Vissim เพื่อให้สามารถออกแบบถนนให้สอดคล้องกับสภาพการจราจรที่แท้จริง และแสดงเป็นภาพ 3 มิติเคลื่อนไหวได้ใน LumenRT 

           สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการเจาะสำรวจดินกับโปรแกรม gINT และโปรแกรมวิเคราะห์งานวิศวกรรมธรณีเทคนิค PLAXIS ได้

  • OpenRoads SignCAD โปรแกรมสำหรับการออกแบบป้ายจราจร โดยสามารถสร้างเป็น Template ให้เลือกใช้ภายหลัง โดยการนำมาแก้ไข (Edit) ข้อความได้เอง ทำให้ทำงานได้ง่าย สามารถนำไฟล์ไปผลิตได้ง่าย ถูกต้องแม่นยำ  รวดเร็ว ลดเวลาการทำงาน 
  • iTwin Design Review เป็นโปรแกรม Cloud Service ที่ช่วยให้ผู้ออกแบบและผู้เกี่ยวข้องสามารถเอาไฟล์ 3 มิติที่กำลังออกแบบขึ้นไป รีวิวได้ผ่านอินเตอร์เน็ตพร้อมแสดงความเห็น หรือ markup ที่ต้องการให้แก้ไข

 

 

  โปรแกรมโซลูชั่นทำงานครบ Workflow    ทำงานบนไฟล์ DGN ทุกขั้นตอน ไม่ต้องกังวล Version   รองรับไฟล์ หรือโครงการขนาดใหญ่   ออกแบบมาสำหรับงานวิศวกรรมโยธาครบวงจร ที่โปรแกรมอื่นไม่มี

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 

 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport

 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation
     Autodesk Revit
     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        OpenRoads
     Autodesk BIM 360
         Maturix In-Situ
      Support Ticket
           Oracle Aconex
     OpenRail
     Cintoo
         Maturix Precast
 
           Services
     OpenBuildings
     Visicon
     Drone / UAV
 About
           ScheduleReader
     STAAD.Pro
     BIMTrack
     3D Scanner
     Contact Us
           ScheduleCleaner
     Synchro
     Cubicost
     Robotics
     About Us
           Synchro Pro
     PLAXIS
     ViSoft Premium
          Privacy Policy
                OpenPlant

        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        ProjectWise
FM /FEM    
     Working With Us
       ContextCapture
     ARCHIBUS
    
      LumenRT
     ADAPT
  
          Dlubal