Bentley Systems,Inc ผู้พัฒนาโซลูชั่น Advancing Infrastructure BIM ชั้นนำของโลก ที่มีซอฟท์แวร์รองรับการทำงานทั้งโซลูชั่น ตั้งแต่ การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และการซ้อมบำรุงรักษา  

 Bentley Website