gINT โปรแกรมโซลูชั่น Boring Log การบริหารข้อมูลการเจาะสำรวจดิน

1018 จำนวนผู้เข้าชม  | 

gINT โปรแกรมโซลูชั่น Boring Log การบริหารข้อมูลการเจาะสำรวจดิน

โปรแกรม gINT เป็นโปรแกรมที่จะช่วยท่านเก็บบันทึกข้อมูลดินที่ทำการสำรวจด้วยการเจาะดิน (Boring Log) ค้นหาได้ง่าย ทำให้แสดงรายงานข้อมูลดินได้ง่ายรวดเร็ว แทนการต้องรอเป็นหลายๆสัปดาห์ สามารถนำตำแหน่งไปเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆเช่น OpenRoads , OpenRail , Soil Vision ,PLAXIS เพื่อให้ทราบตำแหน่งหลุมเจาะ  ให้โปรแกรมแสดงเป็นภาพตัด profile ดินระหว่างหลุมเจาะ เพื่อให้วิศวกรตัดสินใจได้ง่าย

การที่เราสามารถบริหารข้อมูลหลุมเจาะเหล่านี้จะทำให้องค์กรของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น และ หากเราไม่ทำเราก็เสียไปอยู่ดีกับการทำงานที่ใช้เวลามาก ไม่เกิดประสิทธิภาพอยู่ดี