การจำลองโมเดลเสมือนจริง (3D Reality Modeling)
 
ฺBentley Systems,Inc พัฒนาโปรแกรม ContextCapture มาการจำลองแผนที่ เมือง อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ เพื่องานวิศวกรรมโยธาเป็นหลัก ซึ่งมีความสามารถรองรับการสำรวจจำลองพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ ที่ขีดความสามารถในการทำได้เมือง (City Scale) และเป็นมาตรฐานสำหรับการจำลองเมืองขนาดใหญ่ทั่วโลก เช่น New York, Paris, Tokyo, Soul เป็นต้น
 
 • การทำแผนที่โครงการ
 • การสำรวจเมืองแร่ และ การคำนวณปริมาณกองแร่
 • การสำรวจและจำลองความลาดชันเชิงเขา เพื่อการวิเคราะห์ความเสรียฐภาพ เพื่อป้องกันการเกิดดินโคลนถล่ม
 • การสำรวจแม่น้ำ ลำคลอง
 • การสำรวจเพื่อการออกแบบก่อสร้างถนน รางรถไฟ
 • การสำรวจความเสียหายหรือสะพาน (Bridge Healthy) อุโมงค์ เขื่อน คลอง ฝาย
 • การติดตามความก้าวหน้าโครงการ  
 • การทำ Digital Twins สำหรับโครงการที่ก่อสร้างเสร็จไปแล้ว เช่น โรงงานอุตสาหกรรม Smart Cities สถานที่ราชการ
 • การอนุรักษ์โบราณสถาน
 • อื่นๆ


การสำรวจโดยการใช้เครื่องบิน โดรน UAV,3D Scanner, กล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ กล้องสำรวจ มาภาพมาผสมกันได้ในโครงการเดียวกัน โดยจะมีการปรับระยะความโค้งของพื้นโลกโดยการกำหนด Control Point เพื่อให้ได้ค่าแม่นยำ ไฟล์ที่ได้สามารถส่งเข้าไปทำงานวิศวกรรมออกแบบถนน และอื่นๆได้ต่อเนื่อง และยังมีโปรแกรมอื่นๆที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับ ContextCapture ได้เช่น

 • ContextCapture Editor โปรแกรมตกแต่ง 3D Reality Mesh
 • Descartes การตกแต่งภาพจากโปรแกรม ContextCapture และการทำให้โมเดลจากโปรแกรมอื่นมาร่วมกัน
 • Pointools โปรแกรมสำหรับการทำ Point Cloud
 • MicroStation เป็นโปรแกรมที่มีคำสั่งในการเพิ่มระดับความละเอียดในโมเดล 3d reality mesh
 • OpenRoads Designer
 • OpenRail Designer
 • OpenPlant
 • OpenCities Map การทำแผนที่ 3 มิติ
 • LumenRT การทำเป็นภาพโครงการเสมือนจริง มีการเคลื่อนไหว เช่น ทำให้รถยนต์วิ่ง หรือ ใส่สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม เป็นต้น

 

  
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 

 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport

 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation
     Autodesk Revit
     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        OpenRoads
     Autodesk BIM 360
         Maturix In-Situ
      Support Ticket
           Oracle Aconex
     OpenRail
     Cintoo
         Maturix Precast
 
           Services
     OpenBuildings
     Visicon
     Drone / UAV
 About
           ScheduleReader
     STAAD.Pro
     BIMTrack
     3D Scanner
     Contact Us
           ScheduleCleaner
     Synchro
     Cubicost
     Robotics
     About Us
           Synchro Pro
     PLAXIS
     ViSoft Premium
          Privacy Policy
                OpenPlant

        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        ProjectWise
FM /FEM    
     Working With Us
       ContextCapture
     ARCHIBUS
    
      LumenRT
     ADAPT
  
          Dlubal