การวิเคราะห์และออกแบบโรงงานผลิต

Bentley Systems,Inc ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบโรงงานผลิตอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การโมเดล การวิเคราะห์ท่อ จุดรองรับ การเดินไฟฟ้า โครงสร้างเหล็กรองรับท่อและอาคาร การทำ Digital Twins การประสานงานระหว่างการออกแบบก่อสร้าง การจำลองการก่อสร้างโรงงาน การบริหารทรัพย์สินตาม ISO 55000 โดยมีโปรแกรมเฉพาะดังนี้
 • OpenPlant โซลูชั่นการวิเคราะห์ออกแบบ ทำงานบน MicroStation
 • AutoPlant โซลูชั่นการวิเคราะห์ออกแบบ ทำงานบน AutoCAD
 • AutoPipe   โปรแกรมวิเคราะห์ท่อ
 • PlantSight  โปรแกรมการนำเอาโมเดลโรงงานมาทำเป็น Digital Twins เพื่อให้บริหารโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 
โดยหากเรียงตามขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างโรงงานจะเรียงได้ดังนี้

 • การสำรวจพื้นที่ด้วยโดรน แล้วนำมาสร้างเป็น 3 มิติด้วย ContextCapture ทำให้มองเห็นสภาพที่ดินทั้งหมดเป็น 3 มิติ ซึ่งอาจมีอาคารเดิมด้วย
 • การโมเดล การวิเคราะห์ การออกแบบงานท่อโรงงานผลิต และอาคารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ด้วยโปรแกรมชุด OpenPlant หรือ AutoPlant ในกรณีที่มีโปรแกรม AutoCAD อยู่แล้วก็ได้
 • ออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยโปรแกรม STAAD.Pro สามารถเขียนแบบโครงสร้างเหล็ก Steel Fabrication ด้วย ProSteel / ProConcrete
 • ในกรณีที่มีอาคารสำนักงานแยกออกมา ใช้โปรแกรม OpenBuildings Designer ซึ่งเป็นโปรแกรม BIM ระดับ High End โดยทำงานร่วมกับโปรแกรม Revit ได้ หรือ นำเอา Revit Family เอามาทำงานได้
 • การตรวจสอบและรีวิวโครงการ ด้วยโปรแกรม iTwins  Ad hoc ผ่านระบบ Cloud
 • จำลองการก่อสร้างโรงงานเป็นแบบ 3 มิติเป็น 4D BIM ด้วยโปรแกรม Synchro 4D , Synchro AWP
 • การบริหารเอกสารระหว่างการออกแบบก่อสร้าง ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ัรับเหมาย่อย และ  supplier ด้วยโปรแกรม ProjectWise ซึ่งทำงานบน Cloud หรือ ซื้อมาติดตั้งที่เครื่อง Server เองก็ได้
 • การบริหารโรงงานแบบ Digital Twins ด้วย PlantSight  
 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 

 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport

 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation
     Autodesk Revit
     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        OpenRoads
     Autodesk BIM 360
         Maturix In-Situ
      Support Ticket
           Oracle Aconex
     OpenRail
     Cintoo
         Maturix Precast
 
           Services
     OpenBuildings
     Visicon
     Drone / UAV
 About
           ScheduleReader
     STAAD.Pro
     BIMTrack
     3D Scanner
     Contact Us
           ScheduleCleaner
     Synchro
     Cubicost
     Robotics
     About Us
           Synchro Pro
     PLAXIS
     ViSoft Premium
          Privacy Policy
                OpenPlant

        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        ProjectWise
FM /FEM    
     Working With Us
       ContextCapture
     ARCHIBUS
    
      LumenRT
     ADAPT
  
          Dlubal