การออกแบบถนนและรางรถไฟ
 
ฺBentley Systems,Inc เป็นผู้นำเทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ขนาดใหญ่ ทำงานได้ครบทั้งวงจร ที่ช่วยให้วิศวกรผู้ออกแบบ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถทำงานได้ครบ workflow ตั้งแต่เริ่มต้นจนก่อสร้างเสร็จและซ่อมบำรุงการใช้ถนน และ รางรถไฟ (Maintenance)
 
 • การสำรวจพื้นที่ ด้วยการใช้โดรนบินสำรวจ แล้วนำมาสร้างเป็นแผนที่บนโปรแกรม ContextCapture
 • การนำเอาไฟล์ที่ได้มาออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) โดยกำหนดแนวการก่อสร้างถนน รางรถไฟ หลายๆเส้น เพื่อประเมินผลกระทบหรือความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility) โปรแกรม OpenRoads ConceptStation โดยดึงแผนที่จาก Microsoft Bing หรือ ContextCapture มาออกแบบ ถนน สะพาน ท่อลอด ป้ายจราจร ทางร่วมทางแยก การกำหนดระดับสูงจากพื้นดินเดิม การกำหนด SuperElevation การกำหนดปริมาณดินตัดดินถม การถอดปริมาณงบประมาณ การนำเสนอโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องด้วยการส่งไปเป็น Animation ด้วย LumenRT โดยวิศวกรผู้ออกแบบไม่ต้องเคยใช้โปรแกรม Rendering มาก่อน 
 • เมื่อเลือกแนวทางถนน รางรถไฟที่เหมาะสมแล้ว โปรแกรม OpenRoads Designer  เป็นการออกแบบรายละเอียดทั้งหมด การกำหนด Cross Section, Profile ในกระดาษ สามารถดึงข้อมูลจากโปรแกรมวิเคราะห์การจราจรจากโปรแกรม 3rd party ได้ เช่น Vissim เป็นต้น
 • การออกแบบรางรถไฟด้วย OpenRail ConceptStation สำหรับงานออกแบบเบื้องต้น และ ออกแบบรายละเอียด้วย OpenRail Designer
 • ออกแบบ Overhead Line ของรางรถไฟฟ้า ของ OpenRail Overhead Line Designer
 • สามารถออกแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินด้วย OpenBuildings Station Designer และ ใช้โปรแกรม Legion Simulator เป็นการจำลองการอพยพฉุกเฉิน
 • การวิเคราะห์งานดิน ตั้งแต่การเจาะสำรวจ (Boring Log) ด้วยโปรแกรม gINT และโปรแกรม PLAXIS การวิเคราะห์วิศวกรรมธรณ๊เทคนิค
 • การวิเคราะห์ระบบระบายน้ำ ด้วยโปรแกรม OpenFlow การออกแบบบ่อน้ำ ท่อลอด ที่เกี่ยวข้องกับถนน และรางรถไฟ
 • การออกแบบสะพาน ตั้งแต่การโมเดลสะพาน วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างสะพานด้วยโปรแกรม OpenBridge  
 • การตรวจสอบและรีวิวงานออกแบบถนน รางรถไฟ ด้วยการดูผ่านเว็ป ด้วยโปรแกรม iTwins ทำให้หัวหน้า หรือ ทีมงานดูได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • การวางแผนโครงการก่อสร้างถนน สะพาน รางรถไฟ คลองระบายน้ำ (ด้วยโปรแกรม Tilos และเชื่อมโยงกับ Oracle Primavera P6 ได้ ซึ่งเป็นโปรแกรม non bentley software) 
 • การจำลองการก่อสร้างแบบ 4D BIM ด้วยโปรแกรม Synchro 4D
 • การควบคุมการก่อสร้างด้วยการติดต่อประสานงานทางเอกสาร และแบบก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม ProjectWise ตามมาตรฐาน PAS 1192, ISO 19650
 • การบริหารทรัพย์สินถนน รางรถไฟ AssetWise สำหรับการวางแผนซ่อมบำรุงแบบ Predictive Maintenance โดยการใช้ AI Machine Learning และ IoT 
 
Bentley เป็นผู้พัฒนาโซลูชั่นการออกแบบถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ วิศวกรรมธรณีเทคนิค ตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง การควบคุมโครงการ และ บริหารทรัพย์สินตามมาตรฐาน ISO 55000
 
 
 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 

 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport

 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation
     Autodesk Revit
     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        OpenRoads
     Autodesk BIM 360
         Maturix In-Situ
      Support Ticket
           Oracle Aconex
     OpenRail
     Cintoo
         Maturix Precast
 
           Services
     OpenBuildings
     Visicon
     Drone / UAV
 About
           ScheduleReader
     STAAD.Pro
     BIMTrack
     3D Scanner
     Contact Us
           ScheduleCleaner
     Synchro
     Cubicost
     Robotics
     About Us
           Synchro Pro
     PLAXIS
     ViSoft Premium
          Privacy Policy
                OpenPlant

        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        ProjectWise
FM /FEM    
     Working With Us
       ContextCapture
     ARCHIBUS
    
      LumenRT
     ADAPT
  
          Dlubal