การออกแบบโครงการ 

Bentley Systems,Inc ออกแบบพัฒนาโปรแกรม BIM แบบครบวงจรระดับ High End ซึ่งได้พัฒนาโปรแกรม Siteops มาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักออกแบบโครงการ วางผังโครงการ (Master Plan) ได้ทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้ มีคำสั่งช่วยให้อัตโนมัติมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การทำเอาแผนที่ GIS หรือ แปลนที่ดิน หรือ ผังโครงการจากช่างสำรวจมาทำงานแบ่งแปลงที่ดิน กำหนดระดับดินในโครงการ โดยทำการ Balance ดินให้เหมาะสมที่สุด โดยการให้เกิดดินตัดดินถมที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายโครงการให้มากที่สุดและเหมาะสมที่สุด สามารถวางกำหนดตำแหน่งอาคารเบื้องต้น ออกแบบการจัดวางการจอดรถยนต์ในลานจอดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้นักออกแบบสามารถลองเลือกการจัดลานจอดรถที่เหมาะสมที่สุด ได้จำนวนการจอดมาก และเกิดการคล่องตัวมากที่สุด ซึ่งปกตินักออกแบบต้องออกแบบเอง ไม่มีในโปรแกรม BIM อื่นๆทำงานได้แบบนี้  

ส่วนตัวอาคารสโมสร แบบบ้าน และอื่นๆ สามารถที่จะนำเอามาวางบนผังโครงการได้เลย ไม่ว่านักออกแบบจะออกแบบด้วยโปรแกรมตระกูลอื่นก็ตาม 

การกำหนดป้าย เสาไฟ บ่อพักน้ำเสีย คันหิน และอื่นๆ ทำให้นักออกแบบสามารถออกแบบโครงการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถที่จะนำเสนอผลงานออกแบบเป็น 3 มิติและเป็น Animation ได้ทันที แทนการต้องไปทำในโปรแกรมอื่น หรือ ต้องจ้างทีมข้างนอกจัดทำให้เสียเงิน 
โปรแกรมของ Bentley Systems,Inc มีให้เลือกในการออกแบบโครงการดังนี้
 
  • ContextCapture
  • LumenRT
  • gINT
  • PLAXIS
  • Siteops
  • OpenSite
  • OpenFlow
  • OpenBuildings Designer

 

 

 

 
 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

Follow Us
 

 
 
Project ManagementBentleyAutodesk & BIMDigital ConstructionSupport

 
           
           Oracle Primavera P6
     MicroStation
     Autodesk Revit
     IOT      Technical Support 
           Oracle Primavera Unifier        OpenRoads
     Autodesk BIM 360
         Maturix In-Situ
      Support Ticket
           Oracle Aconex
     OpenRail
     Cintoo
         Maturix Precast
 
           Services
     OpenBuildings
     Visicon
     Drone / UAV
 About
           ScheduleReader
     STAAD.Pro
     BIMTrack
     3D Scanner
     Contact Us
           ScheduleCleaner
     Synchro
     Cubicost
     Robotics
     About Us
           Synchro Pro
     PLAXIS
     ViSoft Premium
          Privacy Policy
                OpenPlant

        โครงการร่วมมือสถานศึกษา
        ProjectWise
FM /FEM    
     Working With Us
       ContextCapture
     ARCHIBUS
    
      LumenRT
     ADAPT
  
          Dlubal