Autodesk

โปรแกรมสำหรับการผลิตงานท่ออาคาร MEP แบบครบวงจร

เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจาก Autodesk® 3ds Max® 2017

Autodesk Ecotect Analysis โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์พลังงานในอาคารแบบยั่งยืน

ซอฟท์แวร์ Autodesk Navisworks เป็นโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบงานออกแบบ

 AutoCAD for Mac 2017 โปรแกรมออกแบบเขียนแบบ 2 และ 3 มิติยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลก

โปรแกรม AutoCAD® LT 2017 เป็นโปรแกรมเขียนแบบและออกแบบ (CAD) 2 มิติ

AutoCAD® 2017 เป็นโปรแกรม CAD ยอดนิยมที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกและในประเทศไทย