Facilities Management

Facilities and Real Estate Management Applications For Every Challenge

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับรองรับปริมาณข้อมูล ด้านการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร

โปรแกรมบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (Facilities Management) รุ่นขนาดกลาง

ARCHIBUS Express เป็นโมดูลที่รวมการทำงานเกือบทุกโมดูลไว้ในโปรแกรมเดียว

ARCHIBUS เป็นซอฟท์แวร์โซลูชั่นสำหรับการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร