ระบบก่อสร้าง

เทคโนโลยีการเชื่อมโยงไฟล์ระหว่างโปรแกรมออกแบบโมเดลอาคารของ Bentley ทำให้การออกแบบอาคารเป็นเรื่องง่าย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น