Oracle Aconex

สำหรับการบริหารระหว่างการออกแบบก่อสร้างโครงการ เพื่อส่งเอกสาร (Handover Manual)ต่อให้เจ้าของการได้ง่าย สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาช่วง ที่ปรึกษาโครงการ แบบ Unlimited Users