การใช้เทคโนโลยี AR หรือ (Augmented Reality) ทำให้โลกการออกแบบก่อสร้างเปลี่ยนไป

1660 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การใช้เทคโนโลยี AR หรือ (Augmented Reality) ทำให้โลกการออกแบบก่อสร้างเปลี่ยนไป

เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ไม่ว่า Virtual Reality , Augmented Reality หรือ Mixed Reality มีแนวโน้มใช้งานกันแพร่หลายทั่วโลก ด้านการออกแบบก่อสร้างมากยิ่งขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  โปรแกรม Unity Reflect เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งบน Revit แล้วทำการ Export ไฟล์ BIM ออกมา แล้วให้เป็นไฟล์ AR