Schnell

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ประกาศรับพนักงานประจำ ที่มีประสบการณ์ หรือ เป็นโครงการ สำหรับการพัฒนาโปรแกรมการเขียนแบบรายละเอียดเหล็กเสริมคอนกรีต ด้วยการเขียน Python Parts