Lobster Vision

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ภูมิใจในการนำเสนอเทคโนโลยีการบริหารโครงการ Lobster Pictures จากประเทศอังกฤษ โดยเพิ่มมูลค่าให้กับ Oracle Primavera P6 เชื่อมโยงกับโปรแกรม BIM เพื่อให้เห็นขั้นตอนการทำงานเสมือนจริง เป็น 4D ด้วย Synchro Pro ของ Bentley Systems ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับ High End แล้วเชื่อมกับกล้องภ่ายภาพเพื่อเปรียบเทียบระหว่าง แผนงานเสมือนจริง และ การทำงานจริง