Legion โปรแกรมวิเคราะห์การอพยพฉุกเฉิน

378 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Legion โปรแกรมวิเคราะห์การอพยพฉุกเฉิน

โปรแกรม Legion เป็นโปรแกรมค่าย Bentley ที่ช่วยให้สถาปนิกผู้ออกแบบโครงการออกแบบอาคารสาธารณะให้ปลอดภัยมากขึ้น โดยการใช้โมเดลอาคาร และจำลองการใช้อาคาร เพื่อทำการวิเคราะห์การอบพยให้ปลอดภัยมากขึ้น มีจุดไหนที่เป็นจุดอับ หรือ อาจเป็นปัญหา

ทูพลัส ซอฟท์ฯ เตรียมตัวเปิดอบรม mini workshop เร็วๆนี้