การวิเคราะห์ Stress Analysis ในโปรแกรมวิเคราะห์ RFEM

1068 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การวิเคราะห์ Stress Analysis ในโปรแกรมวิเคราะห์ RFEM

นานๆจะเห็นโปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง 3 มิติด้วย finite element method สามารถวิเคราะห์ความเค้นในท่อ Piping Stress Analysis ได้
โปรแกรม RFEM ทำงานได้มากกว่าโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างอื่นๆ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้