ดูกราฟแต่ละอุตสาหกรรมในการใช้ดิจิตัล

565 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ดูกราฟแต่ละอุตสาหกรรมในการใช้ดิจิตัล

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ การทำงานเป็นดิจิตัล วงการก่อสร้างเราเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีผลทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ แต่กลับพบว่า อุตสาหกรรมการก่อสร้างนั้นมีอัตราการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เกือบต่ำที่สุด รองบ๋วยจากการเกษตรเท่านั้น  ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทำให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างน่าจับตามองอย่างยิ่ง

 

อ้างอิงจาก :https://institute.global/policy/technology-many-public-policy-platform-better-fairer-future