การนำเสนอผลงาน BIM จาก Revit ออกให้เป็น Augmented Reality แบบง่ายๆ ฟรีๆ ใน BIMServer.center

136 จำนวนผู้เข้าชม  |  CYPE BIM Disruptive Technology

การนำเสนอผลงาน BIM จาก Revit ออกให้เป็น Augmented Reality แบบง่ายๆ ฟรีๆ ใน BIMServer.center

ภาพด้านหลังบ้าน ถ่ายภาพที่สนามในหมู่บ้าน 


ขอขอบคุณเพจ Facebook.com : https://www.facebook.com/Knowhowskill/ ที่เป็นผู้โมเดลอาคารนี้