เทคโนโลยีการจำลองแผนที่ 3 มิติด้วย ContextCapture

483 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคโนโลยีการจำลองแผนที่ 3 มิติด้วย ContextCapture

การสร้างแผนที่หรือสิ่งปลูกสร้างเป็น 3 มิติ นอกจากจะเป็นงานวิศวกรรมสำรวจเพื่อทำเป็นแผนที่ นำไปใช้งานทางวิศวกรรมโยธาแล้ว และยังสามารถทำการสำรวจเพื่อการตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการ (Project Updating) ได้อีกด้วย  

โปรแกรม ContextCapture เป็นเทคโนโลยีในการทำการจำลองแผนที่ 3 มิติ หรือ ที่เรียกว่า 3D Reality Modeling โดยโปรแกรมนี้จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระดับ City Scale ที่ไม่สามารถหาได้จากโปรแกรมอื่น และสามารถส่งไฟล์เข้าไปยังโปรแกรมวิศวกรรมโยธาได้ทันที 


 

 การจำลองเมือง 3 มิติ ทั้งเมืองด้วย ContextCapture ระดับ City Scale ซึ่งมีรุ่นไม่จำกัด (Unlimited)