3D Reality Modeling ด้วยโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะ

618 จำนวนผู้เข้าชม  | 

3D Reality Modeling ด้วยโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะ

ContextCapture เป็นเทคโนโลยีการทำ 3D reality modeling สำหรับงานวิศวกรรมโยธาด้วยเฉพาะ ทั้งการสำรวจเพื่อการออกแบบก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ Infrastructure ไปจนถึงการโมเดลทั้งเมือง (City Scale) เพื่อการทำ Smart Cities  ทูพลัส ซอฟท์ฯ นำไฟล์ของ DJI ที่ทำเป็น dataset ไว้ให้มาทำการ render ด้วยโปรแกรม ContextCapture 

courtesy : www.dji.com