การจำลองการวางแผนงานก่อสร้างระดับ High End และซับซ้อนด้วย Synchro Pro

619 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การจำลองการวางแผนงานก่อสร้างระดับ High End และซับซ้อนด้วย Synchro Pro

Synchro Pro เป็นโซลูชั่นการบริหารงานก่อสร้างดิจิตอล ที่มีโปรแกรม Synchro Pro เป็นตัวหลัก ซึ่งมีหน้าที่ในการจำลองแผนงานโดยผูกแผนงานหรือเวลาเข้าไปในโมเดล 3 มิติ ทำให้ผู้จัดการโครงการ หรือ ทีมบริหารโครงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม สามารถกำหนดตัวแปร เงื่อนไขต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อแผนงานโครงการ ทำให้สามารถเห็นปัญหาก่อนปัญหาจะเกิด ทำให้สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงที่


ซึ่งท่านสามารถสมัครเรียนได้ฟรี และทดสอบความสามารถหากผ่านก็จะได้รับใบ Certificate จาก Bentley Systems,Inc ได้โดยตรง ฟรี


https://www.synchroltd.com/synchro-academy/