การติดตามความก้าวหน้าโครงการ เปรียบเทียบระหว่างกล้อง CCTV และ โมเดล BIM

1014 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การติดตามความก้าวหน้าโครงการ เปรียบเทียบระหว่างกล้อง CCTV และ โมเดล BIM

การเชื่อมโยงระหว่างแผนงานก่อสร้างที่เชื่อมกับ 3D BIM มาเชื่อมกับกล้อง CCTV ก็จะทำให้เราสามารถย้อนถอยหลังหรือเดินหน้าเวลา เพื่อดูว่าแผนงานโครงการในแต่ละเวลานั้นโครงการจะเสร็จถึงไหนแล้ว 

โดยเทคโนโลยีนี้บริษัท Lobster Vision จากประเทศอังกฤษ เป็นผู้พัฒนาโดยใช้ Synchro Pro , Sychro API Link เป็นตัวเชื่อมกับกล้อง  สามารถคลิกที่นี้ได้     สำหรับผู้สนใจเทคโนโลยีนี้ บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด สามารถให้บริการนี้ได้