ฺคุณใช้ BIM อยู่ในระดับใดกัน ?

1302 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฺคุณใช้ BIM อยู่ในระดับใดกัน ?

BIM (Building Information Modeling) แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยหากใช้งานเป็นโปรแกรมเดี่ยวๆในการออกแบบเป็น Level  2  หากเริ่มนำใช้งานกับการก่อสร้าง การผลิต และเชื่อมโยงหลายๆมิติมากยิ่งขึ้นเป็น Level 2 การนำไปใช้งานกับการบริหารทรัพย์สิน เป็น Level 3

การพัฒนาจาก Level 1 ไปยัง Level 2 และ 3 เป็นเทรนที่ผู้ใช้ BIM ต้องพัฒนาฝีมือทักษะให้มากขึ้น