BIM Roles ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ

417 จำนวนผู้เข้าชม  | 

BIM Roles ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ

ซึ่งสามารถแบ่งภาระหน้าที่ได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

  1. ฺBIM Manager เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการทำงานเกี่ยวกับ BIM ในองค์กร หรือ โครงการ
  2. BIM Coordinator เป็นผู้ประสานงาน 
  3. BIM Modeler  เป็นผู้มีหน้าที่ปั้นโมเดลอาคาร โดยแบ่งเป็นให้เป็นหมวด ซึ่งมี 3 หมวด คือ สถาปัตยกรรม โครงสร้างอาคาร และ งานวิศวกรรมระบบอาคาร (MEP)