Autodesk® Ecotect Analysis

คุณสมบัติสินค้า:

Autodesk Ecotect Analysis โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์พลังงานในอาคารแบบยั่งยืน

Share

หมวดหมู่ : Architecture Autodesk

Share

Autodesk Ecotect Analysis โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์พลังงานในอาคารแบบยั่งยืน (Autodesk® Ecotect® Analysis sustainable design analysis software ) ซึ่งเป็นการวทำงานตั้งแต่เริ่มแนวความคิดจนถึงรายละเอียดการก่อสร้าง Ecotect Analysis เสนอการจำลองและวิเคราะห์พลังงานอาคารหลากหลายวิธี เพื่อปรับปรุงอาคารเดิมหรือออกแบบอาคารใหม่ ให้มองเห็นเป็นภาพของพลังงาน น้ำ และ Carbon-Emission
• การวิเคราะห์พลังงานทั้งอาคาร - คำนวณการใช้พลังงานของอาคารเป็นรายปี รายเดือน รายวัน โดยสามารถใช้ฐานข้อมูลอากาศได้ในแต่ละท้องถิ่น
• Thermal performance - คำนวณกำลังความร้อนและความเย็นในอาคาร การใช้น้ำ และ การประเมินการใช้น้ำ (Water usage and cost evaluation) ซึ่งรวมทั้งน้ำในอาคารและนอกอาคาร
• Solar radiation - จำลองเป็นภาพของแสงแดดส่องเข้าหน้าต่าง พื้นผิว ตลอดช่วงเวลาต่างๆ
• Daylighting - วิเคราะห์ปัจจัยแสงสว่างกลางวัน และระดับความเข็มของแสงสว่าง ในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละตำแหน่งอาคาร
• Shadows and reflections - แสดงตำแหน่งดวงอาทิตย์ และ ความสัมพันธ์ของแสงแดด แต่ละตำแหน่งบนพื้นโลกในแต่ละช่วงเวลา         

 

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AutoCAD® 2017 นี้ กรุณาติดต่อกับ ทูพลัส ซอฟท์ ตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้งของ Autodesk โดยตรงที่ 0 2513 7494 ซื้อ Autodesk Subscription กับทูพลัส ซอฟท์ ทุกโปรแกรมของ Autodesk ได้ที่นี่ !