AutoCAD

การออกแบบห้องด้วยคอมพิวเตอร์สมัยเก่า ผู้ใช้งานต้องมีประสบการณ์ใช้โปรแกรม CAD เป็นหลายๆปี และ ต้องใช้เวลาในการ Rendering เป็นวันๆ ทำให้ผู้รับเหมาตกแต่ง และ โชว์รูม ไม่สามารถหาคนมาทำงานส่วนนี้ได้ โปรแกรม Visoft Premium ออกแบบพัฒนามากว่า 20 ปีจากประเทศเยอรมันนี และถือว่าเป็นโปรแกรมเฉพาะทางอันดับหนึ่งของโลกด้านนี้