โมเดลทูพลัส 7D BIM เตรียมเปลี่ยนโมเดลใหม่ๆนี้

479 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โมเดลทูพลัส 7D BIM เตรียมเปลี่ยนโมเดลใหม่ๆนี้

ทูพลัส ซอฟท์ฯ หลังจากได้เข้าร่วมสัมมนาความรู้ด้าน BIM (Building Information Modeling) จากกลุ่มประเทศยุโรป เมื่อ 15 ปีที่แล้ว และเริ่มติดตามความรู้ด้าน BIM มาตลอดทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยงานด้านการออกแบบก่อสร้าง และบริหารอาคาร ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวดเร็ว มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำลง ทำให้ได้ออกแบบโมเดลธุรกิจ 6D/7D BIM เป็นแนวทางการทำงานมาตลอดจนหลายๆองค์กรในต่างประเทศนำไปใช้งาน และแสดงอ้างอิงถึงโมเดล 6D BIM 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบก่อสร้างได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีเม็ดเงินมหาศาล  และ BIM ที่เข้าใจกันเริ่มสุดงอม ทำให้เริ่มเปลี่ยนร่างกลายเป็นรูปแบบอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น 

โปรดติดตาม ...