ScheduleReader คือ โปรแกรมอ่านไฟล์ Oracle Primavera P6

749 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ScheduleReader คือ โปรแกรมอ่านไฟล์ Oracle Primavera P6

โปรแกรม ScheduleReader เป็นโปรแกรมที่ออกแบบพัฒนามาให้ผู้ใช้งาน Oracle Primavera P6 โดยเฉพาะ ทำให้ผู้ประสานงานโครงการที่ต้องการแค่อ่านข้อมูลโครงการทำงานได้เหมือนกับโปรแกรม Primavera P6 แต่จ่ายเงินน้อยกว่ามาก เป็นโปรแกรมแบบขายขาด ไม่ต้องเสียค่าเช่ารายเดือน ทำให้บริษัทขนาดเล็ก หรือ กลาง พอที่จะมีงบประมาณในการจัดซื้อ Oracle Primavera ได้ง่ายขึ้น

ไม่ต้องเสียเวลาอบรม ใช้งานได้ทันที