Generative Component โปรแกรมการสร้างโมเดล Parametric โดยการกำหนดเงื่อนไข

533 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Generative Component โปรแกรมการสร้างโมเดล Parametric โดยการกำหนดเงื่อนไข

การโมเดลอาคาร หรือ ชิ้นส่วนอาคาร ให้มีรูปทรง น้ำหนัก เงื่อนไขต่างๆตามที่ผู้ออกแบบกำหนด ค่าย Bentley เรียกการทำงานนี้ว่า Generative Component ส่วนค่าย Rhinos เรียกว่า Grasshopper และเรียกการทำงานแบบนี้ว่าเป็น Visual Programming Language โดยการกำหนดเงื่อนไขและค่าต่างๆให้โปรแกรมทำการสร้างโมเดลให้เราอัตโนมัติ ทำให้ลดเวลาการสร้างโมเดลด้วยตนเองได้มาก และ ได้รูปทรงที่เราต้องการ โดยเฉพาะอาคารที่มีรูปทรงเป็น Organic 

 ในภาพนี้เป็นการสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปของอุโมงค์ให้มีการจัดเรียงประกอบตามเงื่อนไขที่กำหนด ทำให้ได้ค่าจำนวนแต่ละชิ้นได้ง่าย รวดเร็ว ซึ่งโมมูลนี้ของ Bentley ได้พัฒนามานานมากแล้ว