สัมมนาโปรแกรมออกแบบห้องน้ำ Visoft Premium 2020

614 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Visoft Training

วันที่ 28 มกราคม 2563 บริษัท ViSoft จากเยอรมัน มาทำการ Update ความรู้โดยการจัดสัมมนาให้กับกลุ่มลูกค้าโปรแกรมและผู้ที่สนใจโปรแกรมออกแบบห้องน้ำ โปรแกรมสำหรับโชว์รูม 

โดยโปรแกรมรุ่นใหม่ 2020 สามารถทำงานได้มากกว่าเดิม เช่น การพิมพ์เป็น QR Code แล้วใช้ App ของ Visoft QR ถ่ายรูปจะปรากฎเป็นภาพเสมือนจริงขึ้นมา ซึ่งทูพลัส ซอฟท์ฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้