การใช้ออกแบบห้องด้วยโปรแกรม ViSoft Premium และแสดงผลเป็น Augmented Reality

532 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การใช้ออกแบบห้องด้วยโปรแกรม ViSoft Premium และแสดงผลเป็น Augmented Reality

 โดยการพิมพ์เป็นกระดาษและมี QR Code ทำให้ ลูกค้าสามารถ Download โปรแกรม ViSoft AR ได้ฟรี แล้วนำมาส่องที่ภาพและ QR Code ทำให้ลูกค้าเห็นภาพเสมือนจริงโผล่ขึ้นมาจากกระดาษ และสามารถหมุนดูได้ 360 องศา ทำให้ลูกค้าเข้าใจงานออกแบบห้องตัวเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น