การรับไฟล์หรือส่งไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆ เข้าโปรแกรม RFEM เพื่อลดการสร้างโมเดลอาคารในโปรแกรม

477 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การรับไฟล์หรือส่งไฟล์จากโปรแกรมอื่นๆ เข้าโปรแกรม RFEM เพื่อลดการสร้างโมเดลอาคารในโปรแกรม

จุดอ่อนที่วิศวกรโครงสร้างรุ่นเก๋า คือ การขึ้นโมเดลอาคาร โดยเฉพาะอาคารที่มีความใหญ่หรือซับซ้อน ที่ต้องการทักษะ 3D CAD มาก โดยเฉพาะการสร้าง Nurb ยากๆ โปรแกรม RFEM ของ Dlubal น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะโปรแกรม RFEM รับโมเดลจากไฟล์ที่สร้างโปรแกรมอื่นๆเกือบทุกโปรแกรมที่เราได้ยิน หรือกว่า 31 โปรแกรม