การกำหนดค่าต่างๆในโปรแกรม Dlubal เป็นค่า Parameter

651 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การกำหนดค่าต่างๆในโปรแกรม Dlubal เป็นค่า Parameter

การออกแบบบโครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักทำได้ดี แต่ขั้นตอนการโมเดลโครงสร้างอาคาร แต่ละโปรแกรมมีเทคนิคการสร้างโมเดลอาคารที่แตกต่างกันไป โปรแกรม RFEM/RSTAB ของ Dlubal เป็นโปรแกรมที่มีคำสั่งนี้ ทำให้วิศวกรโครงสร้างทำงานได้รวดเร็วขึ้นมาก ในกรณีที่เป็นงานเหมือนๆกันแตกต่างเฉพาะค่าตัวแปรต่างๆ เช่น ระยะ น้ำหนัก หน้าตัด และอื่นๆ 

 เตรียมตัวสมัครอบรมการใช้งานโปรแกรม RFEM ในอนาคตอันใกล้