10 คำย่อเกี่ยวกับ BIM ที่ควรรู้

669 จำนวนผู้เข้าชม  | 

10 คำย่อเกี่ยวกับ BIM ที่ควรรู้

คำเหล่านี้ผู้ที่เป็นสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรต้องรู้ และศัพท์หรือ คำย่อ 10 คำแรกที่เราต้องรู้

  1. PAS 1192
  2. CDE (Common Data Environment)
  3. PIM/AIM ( Project Information Management / Asset Information Management)
  4. EIR (Employer's Information Requirements)
  5. BIM EP or BEP  (BIM Execution Plan)
  6. MIDP (Master Information Delivery Plan)
  7. LOI (Level of Information)
  8. LOD (Level of Detail)
  9. IFC (Industrial Foundation Classes)
  10. BIM (Building Information Management) หรือ ขั้นตอนในการทำงาน ซึ่งไม่ได้เป็นชื่อไฟล์ หรือ ผลิตภัณฑ์

เป็นยังไงมั้งครับ มีคำไหนที่ตกหล่นไปไหมครับ