การบริหารเมืองด้วยการจำลองเมืองด้วยทุกแหล่งข้อมูลมาประมวลผลเป็น แผนที่ 3 มิติ

463 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การบริหารเมืองด้วยการจำลองเมืองด้วยทุกแหล่งข้อมูลมาประมวลผลเป็น แผนที่ 3 มิติ

โซลูชั่นการทำแผนที่ 3 มิติของ Bentley Systems,Inc ที่ทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ กลายเป็นเรื่องง่าย ซึ่งทำงานระดับ City Scale ไม่จำกัดขนาดไฟล์ สามารถวัดระยะ พื้นที่ และนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท