โซลูชั่นการออกแบบรางรถไฟฟ้า OpenRail Designer

623 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โซลูชั่นการออกแบบรางรถไฟฟ้า OpenRail Designer

การออกแบบรางรถไฟฟ้าด้วยโปรแกรม OpenRail Designer แล้วสามารถจำลองการขับขี่เสมือนจริงด้วยการส่งไฟล์เข้าโปรแกรม LumenRT ของ  Bentley เช่นเดียวกัน ทำให้นักออกแบบเห็นสภาพเหมือนเราเข้าไปขับขี่ และเห็นสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องไปสร้างกราฟิกด้วยโปรแกรมอื่นให้เสียเวลา เปลืองเงิน

โปรแกรมที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบก่อสร้างรางรถไฟฟ้า