โซลูชั่นการออกแบบรางรถไฟฟ้า OpenRail Designer

381 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โซลูชั่นการออกแบบรางรถไฟฟ้า OpenRail Designer

การออกแบบรางรถไฟฟ้าด้วยโปรแกรม OpenRail Designer แล้วสามารถจำลองการขับขี่เสมือนจริงด้วยการส่งไฟล์เข้าโปรแกรม LumenRT ของ  Bentley เช่นเดียวกัน ทำให้นักออกแบบเห็นสภาพเหมือนเราเข้าไปขับขี่ และเห็นสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องไปสร้างกราฟิกด้วยโปรแกรมอื่นให้เสียเวลา เปลืองเงิน

โปรแกรมที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบก่อสร้างรางรถไฟฟ้า

 • ContextCapture
 • OpenRail Concept Station
 • OpenRail Designer
 • OpenRail Overhead Line Designer
 • Legion Simulator
 • gINT
 • PLAXIS
 • SoilVision
 • OpenBridge
 • LumenRT
 • ProjectWise0
 • AssetWise