โซลูชั่น การออกแบบก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อย่างสมบูรณ์

226 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โซลูชั่น การออกแบบก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อย่างสมบูรณ์

โซลูชั่นที่ทำงานด้านออกแบบก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจนถึงซ่อมบำรุง ครอบคลุมการทำงานขั้นตอนการทำงาน (Phrases) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) และ LIM (Linear Information Modeling) และ โดยรองรับไฟล์โครงการการงานระดับ City Scale 

 • ContextCapture
 • LumenRT
 • OpenRoad Concept Designer
 • OpenRoads Designer
 • OpenRail Concept Station
 • OpenRail Designer
 • OpenRail Overhead Line Designer
 • OpenBuilding Designer
 • OpenBuilding Station Designer
 • Legion Simulator
 • MicroStation
 • OpenFlows
 • OpenBridge
 • Pro Concrete
 • gINT
 • PLAXIS
 • SoilVision
 • iTwins iModelHub
 • Synchro
 • Oracle Primavera P6 
 • Tilos
 • ProjectWise
 • AssetWise