โซลูชั่น การออกแบบก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อย่างสมบูรณ์

495 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โซลูชั่น การออกแบบก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) อย่างสมบูรณ์

โซลูชั่นที่ทำงานด้านออกแบบก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจนถึงซ่อมบำรุง ครอบคลุมการทำงานขั้นตอนการทำงาน (Phrases) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) และ LIM (Linear Information Modeling) และ โดยรองรับไฟล์โครงการการงานระดับ City Scale