เทคโนโลยีการวิเคราะห์การจราจรในเมือง นอกเมือง และในโครงการ

674 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคโนโลยีการวิเคราะห์การจราจรในเมือง นอกเมือง และในโครงการ

Bentley Systems,Inc ผู้พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับงาน Infrastructure ระดับ High End ได้คำนึงความสำคัญด้านนี้ และทำให้โซลูชั่น Advancing  Infrastructure ของ Bentley ทิ้งห่างจากผู้พัฒนาซอฟท์แวร์เดียวๆ

Citilabs เป็นโซลูชั่นการวิเคราะห์การจราจรทั้งเมือง หรือ สำหรับโครงการ ให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ เพื่อให้การออกแบบโครงการ มีคุณภาพที่ดีขึ้น