การวางแผนลดต้นทุนโครงการก่อสร้าง

1224 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การวางแผนลดต้นทุนโครงการก่อสร้าง

Bentley Systems,Inc ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระดับ High End ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง แบบครบวงจร ที่พัฒนาเทคโนโลยีให้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม  Workflow นี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจแนวทางการลดต้นทุนลง และ ปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะหากการเกิดอุบัติเหตุนั้นหย่อมหมายถึงการทำงานล้าช้าลง ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

  • โปรแกรม Synchro เป็นโซลูชั่นให้ทำงานที่มุ่งให้นักวางแผนงานโครงการ สามารถทำงานได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด และรองรับการปรับปรุงแผนงานโครงการบ่อยๆ เพราะการปรับปรุงก่อนและระหว่างทำงานก่อสร้างนั้นหมายถึงการทำงานใกล้เคียงกับการทำงานจริงมากยิ่งขึ้น ในขณะโปรแกรมคู่แข่งไม่สามารถรองรับในส่วนนี้ได้ เพราะทุกครั้งที่ปรับปรุงแผนนั้นหมายถึง แผนงานหลุด ทำให้ต้องเขียนเส้นความสัมพันธ์แต่ละกิจกรรมใหม่อีกทั้งหมด 

    โปรแกรม Synchro เป็นโปรแกรมระดับ High End เน้นการงานเป็นโซลูชั่น ที่เชื่อมโยงระหว่างโมเดล 3 มิติจากทุกโปรแกรม และ แผนงานก่อสร้างจากทุกโปรแกรมชั้นนำ เช่น Oracle Primavera P6 , MS Project, Power Project โดยทำงานระหว่าง Desktop, Mobile และ Web ทำให้โปรแกรม Synchro ทำงานได้เป็นอย่างดีในยุค ดิจิตอลการก่อสร้าง


  • โปรแกรม ProjectWise เป็นโปรแกรมบริหารเอกสารก่อสร้าง โดยสามารถเชื่อมโยงกับการทำงานทุกฝ่าย ทุกไฟล์ เช่น DWG, RVT, Bentley, DGN และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกันให้สามารถค้นหา ตรวจสอบได้เป็นแหล่งข้อมูลเดียว (Single Source Of Truth)  โดยโปรแกรมทั้งคู่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่น
  • ProjectWise เป็นโปรแกรมในการบริหารทรัพย์สินงานวิศวกรรมที่ได้ก่อสร้างเสร็จไปแล้ว โดยข้อมูลจากเชื่อมกับ Synchro และ ProjectWise

 

ทูพลัส ซอฟท์ฯ ภูมิใจที่เป็นตัวแทนแต่งตั้งจาก Bentley Systems,Inc ในการจำหน่ายและบริการโปรแกรม Synchro และเป็นรายเดียวในประเทศไทย ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่า ให้ความรู้ความเข้าใจ ถึงประสิทธิภาพโปรแกรมโซลูชั่นได้อย่างแท้จริง  โปรแกรม Bentley มีกว่า 300 โมดูล มีราคาตั้งแต่ หลักหมื่น จนถึง ร้อยล้านบาท แต่ละโปรแกรมเชื่อมโยงกัน การที่ไม่ผ่านการอบรมและการสนับสนุนโดยเฉพาะจาก Bentley Systems,Inc ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลย