วิศวกรรมโยธา และ การจำลองเสมือนจริง

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ขอนำเสนอโซลูชั่นสำหรับงานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) การออกแบบจราจร การออกแบบถนน ออกแบบ เขียนแบบ งานวิศวกรรมจราจร ถนน คลองระบายน้ำ การคำนวณหาดินตัดดินถม และการออกแบบผังเมือง (Urban Planning) โดยการจำลองเสมือนจริง (VR- Virtual Reality) ดังนี้

   • AutoCAD CIVIL 3D
   • UC win/Road โปรแกรมการสร้างเมืองและชุมชน 3 มิติเสมือนจริง
   • UC win/Road for AutoCAD CIVIL 3D
   • UC win/Road for Road and Track
   • UC win/Road for Road and GIS
   • Driving Simulator เครื่องทดสอบการขับขี่รถยนต์เสมือนจริง
   • PLAXIS 3D การวิเคราะห์ทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering)


Solution : UC Win/road + AutoCAD CIVIL 3D + PLAXIS 3D

ซึ่งจะทำให้ผู้ออกแบบ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถมองเห็นงานออกแบบได้เสมือนเดินเข้าไปในโครงการ ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย ขณะออกแบบ

 

 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us
 

SoftwareHardwareSolutionsProfessional ServicesSupport
 
           
  BIM Building Information Modeling  Forum 8      Twoplus 7D BIM  Outsourcing, Implementation       Technical Support 
      Autodesk                                       Driving Simulator Overview      อาคารประหยัดพลังงาน  Services      Request Support 
      BIMTrack      iDriving Simulator      ออกแบบสภาปัตยกรรม      3D BIM 
      Visicon      6 Axis Motion      ออกแบบโครงสร้าง      5D BIMAbout
      Cubicost      Eco Drive      วิศวกรรมงานาระบบ (MEP)      7D BIM       Contact Us
      Forum 8 (UC-win/Road)      Railway Simulator      วิศวกรรมโยธา และ VR       Oracle Primavera EPPM       About Us
      Trelligence       วิศวกรรมธรณีเทคนิค       ARCHIBUS FM       Privacy Policy 
  Geotechnical Engineer       การก่อสร้าง      3D Printer       โครงการร่วมมือสถานศึกษา
       ADAPT       การบริหารโครงการ        Working With Us 
       PLAXIS       การบริหารทรัพย์สิน FM       Partners 
  Interior Design       โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์  
       ViSoft          ซอฟท์แวร์สำนักงาน   
  Enterprise Project    
       Project Management     
 
  Total Facilities Management    
       ARCHIBUS    
  Digital Signature    
       Docusign