รับจัดทำ Outsourcing การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร

การบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะท้อนต้นทุนการดำเนินการให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นตลอดเวลา ซึ่งมีการแบ่งเป็นส่วน คือ Capital Based และ Non Capital Based 

Capital Based ประกอบด้วยต้นทุนในการทำงานโดยตรง เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าบริหาร ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งหมวดนี้จะใช้โปรแกรม ERP หรือ บัญชี เป็นตัวเก็บข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูล 

Non Capital Based ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร และ ขบวนการทำงานในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งหมวดนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นภาพ หรือแบบแปลนอาคาร ทำให้การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร ต้องใช้ความรู้จากเจ้าหน้าที่หลากหลายวิชาชีพด้วยกัน คือ นักบริหาร นักบัญชี สถาปนิก ผู้ใช้งานในแต่ละแผนก และ ฝ่าย IT ซึ่งทำให้ค่อนข้างยุ่งยากหรือใช้เวลาค่อนข้างมากในการจัดทำให้ใช้งานได้ 

ทูพลัส ซอฟท์ จึงเปิดบริหารการรับจัดทำ Outsourcing แบบครบวงจรให้กับองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ง่ายเลย โดยเรารับทำตั้งแต่การนำเอาแบบแปลนอาคารเข้าไปในระบบ หรือทำการสำรวจแบบแปลนอาคาร ณ สถานที่จริง เพื่อให้ตรงกับสภาพอาคารจริง นำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้เข้าไปในระบบ ทำการออกแบบรายงานที่จำเป็นในการทำงาน การจัดอบรมการใช้งานให้กับทีมงานของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลูกค้าได้งานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงในการดำเนินการเอง และหาพนักงานมาฝึกอบรมเอง 

โดย ทูพลัส ซอฟท์ฯ สามารถให้บริการเป็นรายองค์กร เป็นสัญญารายปี (Annual Contract) เพื่อให้องค์กรนำไปหักค่าใช้จ่ายได้ และประเมินผลงานได้โดยตรง 


หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อ ทูพลัส ซอฟท์ ฝ่าย Outsourcing ได้ วันนี้ !


 

 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us
 

SoftwareHardwareSolutionsProfessional ServicesSupport
 
           
  BIM Building Information Modeling  Forum 8      Twoplus 7D BIM  Outsourcing, Implementation       Technical Support 
      Autodesk                                       Driving Simulator Overview      อาคารประหยัดพลังงาน  Services      Request Support 
      BIMTrack      iDriving Simulator      ออกแบบสภาปัตยกรรม      3D BIM 
      Visicon      6 Axis Motion      ออกแบบโครงสร้าง      5D BIMAbout
      Cubicost      Eco Drive      วิศวกรรมงานาระบบ (MEP)      7D BIM       Contact Us
      Forum 8 (UC-win/Road)      Railway Simulator      วิศวกรรมโยธา และ VR       Oracle Primavera EPPM       About Us
      Trelligence       วิศวกรรมธรณีเทคนิค       ARCHIBUS FM       Privacy Policy 
  Geotechnical Engineer       การก่อสร้าง      3D Printer       โครงการร่วมมือสถานศึกษา
       ADAPT       การบริหารโครงการ        Working With Us 
       PLAXIS       การบริหารทรัพย์สิน FM       Partners 
  Interior Design       โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์  
       ViSoft          ซอฟท์แวร์สำนักงาน   
  Enterprise Project    
       Project Management     
 
  Total Facilities Management    
       ARCHIBUS    
  Digital Signature    
       Docusign