สาเหตุ 4 ประการที่ทำให้โครงการก่อสร้างเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

5357 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สาเหตุ 4 ประการที่ทำให้โครงการก่อสร้างเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด


Costs & Reasons for Delays in Construction Industry Projects in 2017

Infographic designed by Cornerstone Projects Ltd.สาเหตุ 4 ประการที่ทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้า

 

เหตุผลหลายข้อที่อาจเป็นสามารถทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าจากการสำรวจในประเทศอังกฤษ โดยเรียงจากที่สำคัญที่สุดไปหาน้อยสุด


1. Poor Original Planning/Unrealistic Scheduling

จากการสำรวจพบว่า กว่า 40% ที่ทำให้โครงการก่อสร้างเสร็จล่าช้า คือ แผนงานก่อสร้างที่ด้อยคุณภาพ หรือ การวางแผนงานก่อสร้างที่ไม่เป็นจริง  ซึ่งมักเกิดจากนักวางแผนโครงการที่ไม่มีประสบการณ์ หรือ มีเวลาวางแผนงานสั้นเกิดไป หรือ โครงการมีความซับซ้อนมากเกินไป ทำให้ยากในการวางแผนด้วยคนๆเดียว โดยใช้ประสบการณ์การทำงานเพียงอย่างเดียว 


(ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการจำลองการก่อสร้างเป็น 4 มิติระดับ High End : SYNCHRO  โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรมแผนงานก่อสร้าง (Primavera /MS Project ) และ โมเดลอาคารเป็น  3 มิติ(BIM /Revit) ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กร และนอกองค์กร เช่น ผู้รับเหมาย่อย ทีมทำงานเช่น ติดตั้งเทาวเวอร์เครน นั่งร้าน ไม้แบบ เป็นต้น สามารถออกความเห็นปรับแก้ไขแผนงาน เพื่อให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด ) 

ขบวนการก่อสร้าง (Construction Processes) แบบเดิมๆเริ่มใช้ไม่ค่อยได้ (New Branchmark)  เนื่องจากการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างเอง จำเป็นต้องแสวงหานวัตกรรมการก่อสร้างที่เหมาะสมกับการก่อสร้างใหม่ๆมากยิ่งขึ้น เช่น ขบวนการทำงานแบบใหม่ๆ เครื่องมือทำงานแบบใหม่ๆ วัสดุการก่อสร้างแบบใหม่ๆ และ ช่างก่อสร้างทำแบบใหม่ๆ ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางมาทำงาน  การปรับปรุง 4 ข้อนี้จะช่วยให้การก่อสร้างทำงานได้แม่นยำขึ้น (Accuracy) ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน  

การถอดแบบประมาณราคาแบบเดิมๆ (Excel Estimating) เป็นการทำงานที่ล่าช้า เกิดความคลาดเคลื่อนได้มาก ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ แถมต้องทำงานซ้ำซ้อนกัน ปัญหาเหล่านี้ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง มักไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อการทำงานส่วน Back End หรือ การทำงานแบบติดทองหลังพระ ทั้งๆที่ฝ่ายประมาณราคานี้เป็นด่านแรกที่จะทำให้บริษัทเกิดกำไรหรือขาดทุนก่อนการรับงานด้วยซ้ำ 

การถอดแบบสรุปจำนวนวัสดุที่เอามาใส่ในตาราง BOQ. ที่รวมเป็นก้อนเดียว ทำให้เวลานักวางแผนงานโครงการ ต้องกำหนดเวลาทำงานในแต่ละกิจกรรม (Activity) ที่เอา จำนวนงาน / สถิติการทำงาน = เวลาทำงาน เกิดการคลาดเคลื่อน เช่น จาก 400 คิว กลายเป็น 340 คิว ก็ทำให้เวลาในกิจกรรมในแผนงานผิดตามไปด้วย ยิ่งมีคนหลายคนยิ่งมั่วกว่าเดิม และหากมีทำคนเดียวก็ยากในการตรวจสอบ

พบว่าโปรแกรม Visicon หรือ โปรแกรม CubiCost เป็นเครื่องมือที่ช่วยท่านได้เป็นอย่างดี


2. Lack Or Delay In Information About The Project

การที่ไม่มีรายละเอียดมากพอเกี่ยวกับโครงการทำให้เป็นสาเหตุรองลงมาจากข้อแรก ซึ่งพบว่าเกือบ 35% จากการสำรวจในครั้งนี้ ซึ่งลูกค้ามักให้เอกสารมาในเวลาอันสั้น ไม่ว่าแบบก่อสร้าง เอกสารการออกแบบ การอนุมัติเอกสารภายเวลาที่กำหนด 

การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และเหมาะสม จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ สามารถได้ข้อมูลที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ การทำแบบเอกสารแบบกระดาษนั้น เป็นการทำงานที่ไม่ทันกับการทำงานในยุคปัจจุบันแล้ว 

VISICON เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถนำเอาข้อมูลโครงการมาจากโปรแกรม BIM ได้
BIMTrack ทำให้การตรวจสอบการผิดพลาด การกำหนดให้ผู้ออกแบบแต่ละท่านรับผิดชอบไปแก้ไขงาน และสามารถติดตามได้ทันทีว่า แต่ละประเด็นปัญหาได้แก้ไขเสร็จแล้วหรือยัง หรือ ยังมีประเด็นไหนที่ ล่าช้ากว่าที่กำหนด

โปรแกรมควบคุมโครงการ เช่น Oracle Aconex  / Oracle Primavera Unifier หรือโปรแกรมอื่นๆ   ที่เป็นการควบคุมข้อมูลโครงการ เช่น การประชุม (Minut Meeting) ชุดแบบก่อสร้าง (Drawing Package) การเพิ่ม-ลดงาน (Change Management) การจัดซื้อ รายงานประจำวัน (Daily Report) การขออนุมัติ (Approval) ใบนำส่งเอกสาร (Submittals)  รายละเอียดการติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโครงการ (Contacts) และอื่นๆ 3.Changes To The Initial Specifications

การเปลี่ยนแปลงสัญญา รายละเอียดประกอบแบบ แบบก่อสร้าง ทำให้ส่งผลทำให้โครงการล่าช้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกับแผนงานที่รัดตัว ซึ่งบางครั้งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจมีผลเรื่องการเงินให้โครงการเกิดการล่าช้า

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็ตามย่อมจะกระทบกับการทำงานในส่วนอื่นเสมอ เช่น การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง(Change Management) ไม่ว่าการเพิ่มลดงาน จะทำให้ใบประมาณราคาก่อสร้าง (BOQ) ต้องปรับปรุงใหม่ สัญญา(Contracts) รายละเอียดประกอบแบบ(Specification)   Scope of work เหล่านี้จะต้องปรับปรุงและ Update ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ หากการทำงานแบบกระดาษ เป็นเรื่องยากในการได้ข้อมูลที่ทันสมัยหรือล่าสุด ส่วนใหญ่แล้วมักจะทำงานตามเงื่อนไขตั้งแต่รับงานมา ทำให้โครงการทำงานผิดพลาด


4. Resource Availability

การขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง หรือ การขาดแรงงานก่อสร้าง ทำให้โครงการก่อสร้างเกิดการล่าช้าได้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้