การกำหนดสีของ Activity Code สำหรับการใช้งาน Visualizer

193 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การกำหนดสีของ Activity Code สำหรับการใช้งาน Visualizer

การกำหนดสีของ Activity Code สำหรับการใช้งาน Visualizer  หลายๆคนสงสัยว่าทำไมเวลาเราสร้าง Activity Code ในโปรแกรม Primavrea P6 Profressional แล้วถึงมีการกำหนดสีของค่า Activity Code ที่เราสร้างมาในแต่ละค่าตามภาพการกำหนดค่าสีของ Activity Code ดังกล่าวมีไว้เพื่อสร้าง Filter สีของ Bar Chart ในโปรแกรม Visualizer ซึ่งสามารถกำหนดสีของ Bar Chart เพื่ออ้างอิงกับ Activity Code ดังกล่าวตามภาพเมื่อเรากำหนดสีของ Bar Chart ตาม Activity Code จะแสดงผลตามภาพ