Cubicost Workflow

1130 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Cubicost Workflow

โปรแกรม Cubicost เป็นโปรแกรมประมาณราคาแบบครบวงจรที่อาศัยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ในการถอดแบบงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง เหล็กเสริมคอนกรีต งานไฟฟ้า/ท่อ และการบริหารการประมูล 

ซึ่งจะมีการจัดสัมมนาโปรแกรมชุดในในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นี้  

สำรองที่นั่งสัมมนา คลิกที่นี้ !