Augmented Reality จากโปรแกรม Revit

688 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Augmented Reality จากโปรแกรม Revit

การสร้างภาพเสมือนจริงแบบ AR หรือ VR ก่อนหน้านี้ ทำได้ค่อนข้างยาก ต้องใช้เครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ที่มีราคาสูง คนใช้งานได้น้อย ปัจจุบันโปรแกรม Unity Reflect เป็นโปรแกรมที่พัฒนาต่อยอดจากการสร้างเกมส์ ให้มาใช้งานโดยตรงกับงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นการติดตั้งบน Revit แล้วทำการ Export ออกมา  ซึ่งผ่านการอบรม 1-2 ชม. ก็ใช้งานได้เป็นอย่าง