คำสั่งพิมพ์เอกสารจากโปรแกรม OpenBuilding เป็น 3D Pdf

628 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คำสั่งพิมพ์เอกสารจากโปรแกรม OpenBuilding เป็น 3D Pdf

OpenBuilding ทำให้เราสามารถทำได้โดยจากสั่งพิมพ์ปกติ แต่คลิก Print to 3D แค่นั้นก็ได้ไฟล์ 3D Model เป็น pdf แล้วนำไปหมุน ขยาย เปลี่ยนสี เปลี่ยนมุมมองบนไฟล์ Pdf ได้เลยแบบง่ายๆ