แอบส่อง BIM ที่ประเทศสเปน

365 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แอบส่อง BIM ที่ประเทศสเปน

ความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง เป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สิน ของคนทำงานก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลประเทศสเปนได้กำหนดให้มีการกำหนดรายละเอียดเรื่องความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างในโมเดล BIM เช่น ป้ายความปลอดภัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ดี 
เราละจะทำให้การก่อสร้างเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โปรแกรม CYPE เป็นโปรแกรมที่พัฒนาเทคโนโลยีบน Open BIM