เทคโนโลยีการจำลองกายภาพเสมือนจริง หรือ 3D Reality Modeling

424 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เทคโนโลยีการจำลองกายภาพเสมือนจริง หรือ 3D Reality Modeling

เทคโนโลยี 3D Reality Modeling นอกจากจะใช้กับงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และ GIS แล้วยังเกี่ยวข้องกับผู้คนในหลากหลายสาขาอาชีพเลยก็ว่าได้ เช่น การปั้นของศิลปิน การทำโฆษณา นิเทศน์ศาสตร์ การถ่ายทำภาพยนต์ โบราณคดี การเกษตร การกลั่นน้ำมัน เป็นต้น

ContextCapture เป็นโซลูชั่นของ Bentley Systems,Inc ที่เป็นการทำ 3D Reality Modeling ระดับ High End ระดับ City Scale ที่สามารถรองรับการทำงานกับพื้นที่ขนาดใหญ่หรือทั้งเมือง ที่โปรแกรมอื่นๆไม่สา่มารถรองรับไฟล์หรือข้อมูลขนาดใหญ่ได้  โปรแกรม ContextCapture เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้สามารถทำงานบน Server ไม่จำกัด หรือ จะเช่าผ่าน Cloud ก็ได้ โดยใช้ Licenses แต่ละ Server ทำให้ช่วยกันประมวลผล และ มีรุ่นระดับ Desktop ที่เหมาะกับโครงการทั่วไปได้ 

โดยโปรแกรม ContextCapture รองรับการนำเอาข้อมูลจากทุกวิธีได้ เช่น  3D Scanner, Drone, UAV กล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆได้มาผสมกันในโครงการเดียวกันได้ ซึ่งจะการกำหนดให้มีการทำ Control Point เพื่อปรับค่าความโค้งของผิวโลก ทำให้ระยะที่ได้แม่นยำ ระดับกล้องสำรวจที่เคยใช้งานกันมา 50 กว่าปี 

ผลงานที่ได้สามารถส่งไปทำการออกแบบถนนได้เลย และสามารถส่งไฟล์เป็นไฟล์ยอดนิยมต่างๆได้ง่าย หรือ ส่งไปให้ดูผ่านเว็ปไซต์ในรูปแบบต่างๆได้ หรือ youtube ก็ได้