การนำไฟล์ Point Cloud หรือ CAD เข้าโปรแกรม PLAXIS

556 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การนำไฟล์ Point Cloud หรือ CAD เข้าโปรแกรม PLAXIS

ซึ่งคลิปนี้จะสาธิตการนำเอาค่าจาก Point Cloud มาเข้าในโปรแกรม PLAXIS 3D เพื่อนำไปวิเคราะห์หาค่าแรง โดยนำข้อมูลจาก Point Cloud เข้าโปรแกรม CAD ต่างๆก่อน ในกรณีนี้ใช้ Rhinos3d แล้วส่งออก  แล้วนำมาเข้าโปรแกรม PLAXIS เพื่อให้ได้พื้นที่เสมือนจริงมากที่สุด